Giữ an toàn cho dữ liệu tại Garmin

Mục đích của Garmin là giữ an toàn cho các sản phẩm, ứng dụng và trang web của mình cho tất cả mọi người và bảo mật dữ liệu là điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Với mục đích đó, sau đây là một số thông tin về các biện pháp mà Garmin thực hiện để bảo mật dữ liệu.

Chính sách tiết lộ có trách nhiệm của Garmin

Bảo mật dữ liệu là ưu tiên của Garmin. Nếu bạn là nhà nghiên cứu bảo mật hoặc khách hàng của Garmin và cho rằng bạn đã phát hiện ra một vấn đề về bảo mật hoặc lỗ hổng bảo mật, chúng tôi đánh giá cao sự trợ giúp của bạn trong việc tiết lộ trường hợp đó đối với chúng tôi một cách có trách nhiệm. Vui lòng không truy cập hoặc sửa đổi dữ liệu khi chưa được phép và hành động có thiện chí để không làm giảm hiệu suất của các sản phẩm, ứng dụng và trang web của chúng tôi.

Nếu bạn cho rằng bạn đã phát hiện ra một lỗ hổng bảo mật hoặc có một sự cố bảo mật cần báo cáo, hãy cho chúng tôi biết bằng cách sử dụng biểu mẫu bên dưới. Vui lòng bao gồm mô tả chi tiết về lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn đó và địa chỉ email mà chúng tôi có thể liên hệ với bạn trong trường hợp chúng tôi cần thêm thông tin. Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá báo cáo của bạn nhanh nhất có thể. Chúng tôi đánh giá cao sự trợ giúp của bạn trong việc đảm bảo an toàn cho các sản phẩm, ứng dụng và trang web của Garmin. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn tất cả những người đã báo cáo vấn đề về bảo mật.

Sử dụng khóa PGP

Nếu muốn, bạn có thể tải xuống khóa PGP công cộng của chúng tôi và sử dụng một trang web mã hóa của bên thứ ba để tăng độ bảo mật cho báo cáo của bạn.

Các câu hỏi thường gặp về công tác bảo mật của Garmin

Garmin ngăn chặn và giải quyết các vấn đề về bảo mật bằng cách nào?

Garmin có nhân viên chuyên trách về bảo mật được trang bị nhiều công cụ bảo mật để bảo vệ và theo dõi các mối đe dọa 24/7. Nhân viên bảo mật làm việc chặt chẽ với các nhóm trong toàn Garmin nhằm giữ an toàn cho các sản phẩm, ứng dụng và trang web. Các thành viên trong đội ngũ Garmin cũng không ngừng cập nhật các bản vá bảo mật và các bản cập nhật hệ điều hành cho máy chủ của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân, tài chính và mật khẩu của tôi được bảo vệ như thế nào?

Garmin sử dụng nhiều biện pháp bảo vệ, nhân viên và quy trình tạo thành các hàng rào phòng thủ sâu rộng để bảo vệ dữ liệu của bạn. Garmin tuân thủ PCI-DSS và sử dụng các công nghệ như các hệ thống quản lý mối đe dọa hợp nhất và mã hóa nhằm giữ an toàn cho dữ liệu tài chính của bạn. Garmin không ngừng đánh giá tình hình bảo mật của mình để tiếp tục nâng cao mức độ bảo mật cho dữ liệu của bạn.

Các bên thứ ba có những quyền truy cập nào đối với dữ liệu cá nhân của tôi?

Họ không có quyền truy cập nào nếu không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Mặc dù Garmin cộng tác với nhiều bên thứ ba để cung cấp trải nghiệm phong phú cho bạn, chúng tôi không cung cấp cho bên thứ ba quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn khi chưa có sự đồng ý của bạn.

Chính sách bảo mật của Garmin là gì?

Đọc toàn bộ Chính sách bảo mật của chúng tôi