Contact Garmin Customer Support

 

 

Châu Á - Sản phẩm tiêu dùng

(Cho tất cả sản phẩm Garmin- ngoại trừ sản phẩm hàng hải)

Thời gian làm việc: thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, 09:00-17:00
Nghỉ vào thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ
Đường dây miễn phí: 120886013 ( Only for domestic calls )
Nghỉ vào thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ
E-mail: marketing.asia@garmin.com