Tư vấn Sản phẩm

 • Nếu cần sửa sản phẩm, bạn có thể hỏi tại mục Địa điểm Dịch vụ.
 • Trong Trung tâm hỗ trợ Garmin, bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi và tài nguyên phổ biến giúp bạn sử dụng tất cả sản phẩm của Garmin.

  Trung tâm hỗ trợ

  Văn phòng tư vấn/hỗ trợ

  Đường dây miễn phí 120886013
  Thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, 9 AM – 5 PM, nghỉ vào thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ.

  Văn phòng tư vấn/hỗ trợ sản phẩm hàng không

  Châu Á - Thái Bình Dương +65 6709 4220 (GMT+8)
  Úc +61 2 9679 3434 (GMT+10), Thứ Hai - Thứ Sáu 8 AM - 5 PM, đóng cửa vào cuối tuần và các ngày lễ.

  Hợp tác Doanh nghiệp

  HỢP TÁC KINH DOANH

  Để hợp tác kinh doanh, vui lòng gửi email tới [email protected].

  HỢP TÁC KỸ THUẬT

  Để hợp tác kỹ thuật, vui lòng gửi email tới [email protected].

  Quan hệ Truyền thông

  Các liên hệ truyền thông của Garmin hỗ trợ các thành viên truyền thông đủ điều kiện.

 • Gửi email tới nhóm quan hệ truyền thông.
 • Bạn có ý tưởng? Hãy cho chúng tôi biết.