Q1 / 6
Bạn đã dự định đi chạy bộ sáng nay, nhưng khi thức dậy bạn thấy trời mưa như trút nước. Bạn có tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình không?

Next

Q2 / 6
Bạn quan tâm nhất đến phần nào của cuộc chạy đua?

Next

Q3 / 6
Nếu bạn tham gia một cuộc đua đường trường vào ngày mai, thì hoạt động quan trọng nhất của bạn hôm nay là gì?

Next

Q4 / 6
Chiến lược đua của bạn là gì sau khi họ phất cờ xuất phát?

Next

Q5 / 6
Bạn sẽ làm gì khi đột ngột mất sức trong cuộc đua?

Next

Q6 / 6
Bạn sẽ làm gì đầu tiên sau khi vượt qua vạch đích?

Result