Bỏ qua các liên kết điều hướng

Cơ sở hạ tầng

Garmin là công ty toàn cầu có văn phòng tại Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á. Tại các văn phòng này, chúng tôi tiến hành nhiều giai đoạn phát triển sản phẩm khác nhau, từ khâu phát triển khái niệm ban đầu cho tới khi sản phẩm sẵn sàng xuất xưởng. Cơ cấu kinh doanh của chúng tôi dựa trên việc tự thực hiện tất cả các quy trình từ thiết kế, sản xuất, nhà xưởng và tiếp thị. Chúng tôi gọi quy trình này là hợp nhất ngành dọc, cho phép Garmin luôn duy trì chất lượng ở mức cao cũng như khả năng phản ứng nhanh hơn để có thể đáp ứng thị trường liên tục thay đổi ngày nay.

Garmin International, Inc.

1200 E. 151st Street
Olathe, KS 66062-3426 (Khu vực đô thị Thành phố Kansas)
Điện thoại: (913) 397-8200
Fax: (913) 397-8282
Web: Garmin.com
Tọa độ GPS:
N 38 deg 51.333 min
W 094 deg 47.941 min

   

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House
Bulls Copse Road
Hounsdown Business Park
Southampton, SO40 9LR, UK
Điện thoại: +44 (0) 23 8052 4000
Fax: +44 (0) 23 8052 4004
Web: Garmin.com
Tọa độ GPS:
N 50 deg 54.102 min
W 122 59.673 min

   
 

Garmin (Châu Á) Corporation

No.68, Zhangshu 2nd Rd., Xizhi Dist.,
New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
Điện thoại: 886 2-26429199
Fax: 886 2-26429099
Web: Garmin.com.tw
Tọa độ GPS:
N 25 deg 03.707 min
E 121 deg 38.416 min

 
   

Garmin AT

2345 Turner Road SE
Salem, HOẶC 97302
Điện thoại:
(800) 525-6726 (US)
(800) 654-3415 (Canada)
(503) 391-3411 (Quốc tế)
Fax: (503) 364-2138
Tọa độ GPS:
N 44 Deg 54.425 min
W 122 59.673 min