Bỏ qua các liên kết điều hướng

Chúng tôi kiểm tra nghiêm ngặt các thiết bị để đảm bảo thiết bị sẽ chịu được các hoạt động mà chúng đã được thiết kế dành cho các hoạt động đó. Bạn nên lưu ý rằng ngay cả khi thiết bị nằm ở trên độ sâu định mức, thiết bị vẫn có thể bị vô nước nếu phải chịu một hoạt động tạo áp suất lên nó vượt quá mức chịu độ sâu.

Định nghĩa chỉ số chống nước

IPX71

Thích hợp:
 • Nước bắn lên
 • Mưa hoặc tuyết
 • Tắm vòi sen
 • Bất ngờ tiếp xúc với nước lên đến 1 mét trong 30 phút
Không phù hợp:
 • Bơi lội
 • Lặn dưới nước
 • Lặn với ống thở hoặc với bình dưỡng khí
 • Các môn thể thao dưới nước tốc độ cao

Bơi lội2

Thích hợp:
 • Nước bắn lên
 • Mưa hoặc tuyết
 • Tắm vòi sen
 • Bơi lội
 • Lặn dưới nước
 • Lặn với ống thở
Không phù hợp:
 • Lặn với bình dưỡng khí
 • Các môn thể thao dưới nước tốc độ cao

Môn thể thao dưới nước

Thích hợp:
 • Nước bắn lên
 • Mưa hoặc tuyết
 • Tắm vòi sen
 • Bơi lội
 • Lặn dưới nước
 • Lặn với ống thở
 • Các môn thể thao dưới nước tốc độ cao
Không phù hợp:
 • Lặn với bình dưỡng khí
¹ Các hoạt động trong hàng này cũng áp dụng cho các sản phẩm đeo tay có chỉ số chống nước là 1ATM/10m hoặc 3ATM/30m
² Các hoạt động trong hàng này cũng áp dụng cho các sản phẩm đeo tay có chỉ số chống nước là 5ATM/50m và 10ATM/100m, cũng như sản phẩm dành cho chó có chỉ số chống nước là 1ATM/10m