Garmin Golf

Để phát triển các chiến lược tấn công fairway của bạn, hiểu thông tin sân và quản lý mọi cú xoay người, hệ sinh thái của Garmin Golf cung cấp cho người chơi golf những dữ liệu cần thiết. Với cam kết phát triển công nghệ golf tiên tiến, dòng sản phẩm của chúng tôi vượt xa đồng hồ golf GPS, máy đo khoảng cách và máy phân tích tốc độ để thực hiện cú xoay người bao gồm cả phụ kiện golf và Ứng dụng Garmin Golf, điều này thể hiện nỗ lực toàn diện của chúng tôi để xây dựng một hệ sinh thái các sản phẩm nâng cao công nghệ golf, cho phép người dùng chơi thông minh hơn và cải thiện trò chơi của họ.

Khuyến nghị từ Chuyên gia

Tôi là người chơi mới bắt đầu Tôi là người chơi ở trình độ trung cấp Tôi là một người chơi cấp độ nâng cao
Approach S40 GPS golf watch
Approach S62 Premium GPS golf watch
Approach Z82 laser range finder
Approach CT10 Automatic Club Tracking System

TÍCH HỢP HƠN 41,000 SÂN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

View Course List

Kết nối với Ứng dụng Garmin Golf để xem Phân tích Big-Data cho mỗi vòng chơi

Bằng cách tải lên phiếu ghi điểm của bạn, bạn có thể theo dõi và ghi lại các cú đánh đạt được và các số liệu thống kê khác cho mỗi vòng chơi. Phân tích thống kê giúp bạn xác định khu vực cần cải thiện. Các cú đánh đạt được và các thống kê khác cũng có thể được so sánh với các cú đánh của những người chơi khác trong cùng nhóm để hiển thị các cú đánh bạn được và mất so với những người khác.

Xem thêm