Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Ứng dụng Garmin Dive
MỚI

Ứng dụng Garmin Dive

App Store Google Play

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1 Hình ảnh-2 Hình ảnh-3 Hình ảnh-4 Hình ảnh-5

KHÁM PHÁ ĐỘ SÂU

Tải ứng dụng về điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng tương thích để ghi lại và chia sẻ các hoạt động lặn của bạn và tìm các vị trí lặn mới.

Tải ứng dụng lặn yêu thích mới của bạn cho điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn.

Ghi lại hoạt động lặn của bạn. Chia sẻ hoạt động lặn của bạn. Khám phá cộng đồng.

Tìm vị trí lặn yêu thích của bạn, hoặc tìm kiếm một vị trí mới.

Nhận thêm dữ liệu và chi tiết hơn từ mỗi hành trình lặn.

Kết nối với đồng hồ Descent và thiết bị sẽ tự tải lên các hoạt động lặn của bạn.

Hoặc ghi lại thủ công hoạt động lặn của bạn mà không cần máy tính lặn Descent.

Hơn cả nhật ký lặn.

GHI LẠI HÀNH TRÌNH LẶN

Ghi lại thủ công thông tin chi tiết và số liệu cho mỗi hành trình lặn. Bạn cũng có thể chia sẻ nhật ký lặn của mình và thậm chí tìm kiếm các vị trí lặn mới để khám phá.

THEO DÕI THIẾT BỊ CỦA BẠN

Thêm các loại thiết bị khác nhau mà bạn sử dụng trên mỗi lần lặn vào nhật ký lặn của bạn. Bạn có thể theo dõi nhiều loại thiết bị như ủng, găng tay, các bộ đồ lặn (wetsuit/ drysuit).

CÔNG CỤ KHÁM PHÁ

Sử dụng công cụ Khám phá để tìm các vị trí lặn mới và xem tính phổ biến, điều kiện thời tiết và nhật ký lặn công khai từ các người dùng khác. Bạn thậm chí có thể cho điểm và đánh giá các vị trí lặn.

Kết nối với máy tính lặn Descent của bạn.

Tự động đồng bộ hóa

Kết nối ứng dụng với Descent của bạn để đồng bộ hóa tự động và tải lên nhật ký lặn của bạn.

PHÂN TÍCH MỌI HOẠT ĐỘNG LẶN

Khi được kết nối với máy tính lặn Descent, bạn có thể xem một phân tích chi tiết cho mọi hoạt động lặn, bao gồm độ sâu tối đa, thời gian ở dưới đáy, điểm lặn xuống và điểm ngoi lên và hơn nữa.

THÔNG SỐ ÁP SUẤT BÌNH

Khi ghép đôi với Descent Mk2i, bạn có thể thấy áp suất bình chứa và mức tiêu thụ khí cho mỗi hoạt động lặn. Các thợ lặn tự do có thể phân tích rõ hơn về các lần lặn cá nhân trong suốt quá trình lặn nín thở.


Đang tải

Đang tải

Đang tải