Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Garmin Drive App

App Store Google Play

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1 Hình ảnh-2 Hình ảnh-3 Hình ảnh-4

Phần mềm chỉnh sửa dễ sử dụng cho đoạn video từ camera hành trình

Ứng dụng Garmin Drive là giải pháp tiện lợi để xem, chỉnh sửa và chia sẻ đoạn video từ cam hành trình.

Nếu bạn sử dụng nhiều camera hành trình Garmin để ghi hình phía trước hoặc sau xe, ứng dụng này sử dụng Tự động Đồng bộ Camera Hành trình để thiết lập một mạng lưới và đồng bộ các đoạn ghi hình giữa các camera. Theo đó, nếu có một sự cố, bạn có thể dễ dàng xem đoạn video đã ghi hình từ nhiều điểm quan sát.


Đang tải

Đang tải

Đang tải