Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Face It™

Mã sản phẩm 010-WATCH-AP
App Store Google Play

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1 Hình ảnh-2 Hình ảnh-3 Hình ảnh-4 Hình ảnh-5

The Face It™ watch face app lets you customize your watch face with any photo from your mobile device. Download the app, choose an image from your photo library, add the time and set it as your watch’s face. Whether it’s a scenic view from your last hike or a picture of your new puppy, the Face It™ app lets you add personality to your watch that’s uniquely you.

App Store Google Play


Đang tải

Đang tải

Đang tải