Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

4-pin Transducer to 8-pin Sounder Adapter Cable
Ngừng

4-pin Transducer to 8-pin Sounder Adapter Cable

Mã sản phẩm 010-11948-00

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

Use this adapter cable to connect a 4-pin single/dual beam transducer to a 8-pin sounder, such as our echoMAP™ 50s/70s.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải

Đang tải