Bố cục
Ngừng
vívoactive® 3

vívoactive® 3

Thiết bị thông minh GPS với tính năng Thanh toán di động và Đo nhịp tim ở cổ tay

Ngừng
vívosmart® 3

vívosmart® 3

Thiết bị theo dõi hoạt động thông minh với các công cụ theo dõi nhịp tim¹ và thể chất ở cổ tay

Ngừng
vívosmart® HR+

vívosmart® HR+

Ngừng
vívoactive® HR

vívoactive® HR

Ngừng
vívofit® 3

vívofit® 3

Ngừng
vívosmart® HR

vívosmart® HR