Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Garmin GT21-TH – Stainless Steel Thru-Hull ClearVü 500 W (CHIRP 260/455 kHz) Traditional 600 W (50/200 kHz) Transducer with Temp
Ngừng

Garmin GT21-TH – Stainless Steel Thru-Hull ClearVü 500 W (CHIRP 260/455 kHz) Traditional 600 W (50/200 kHz) Transducer with Temp

Mã sản phẩm 010-12219-10

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1 Hình ảnh-2

This thru-hull transducer provides ultra-clear sonar pictures of objects, structure and fish that pass below your boat. This traditional sonar and CHIRP ClearVü transducer is optimized for depth performance and rough conditions.

The CHIRP ClearVü element has a power rating of 500 W and operating frequencies of 260/455 kHz. The traditional sonar has a power rating of 600 W and operating frequencies of 50/200 kHz. It includes a built-in fast-response temperature sensor.  For hull deadrises less than 25 degrees.

GT21-TH includes an 8-pin transducer with stainless steel stem, fairing block, isolation plate and bushings, mounting hardware and installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải

Đang tải