Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Garmin GT21-TM – Transom Mount ClearVü 500 W (CHIRP 260/455 kHz) Traditional 600 W (50/200 kHz) Transducer with Temp (8-pin)
Ngừng

Garmin GT21-TM – Transom Mount ClearVü 500 W (CHIRP 260/455 kHz) Traditional 600 W (50/200 kHz) Transducer with Temp (8-pin)

Mã sản phẩm 010-12219-00

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

This transom mount transducer provides ultra-clear sonar pictures of objects, structure and fish that pass below your boat. This traditional and CHIRP ClearVü transducer is optimized for depth performance and rough conditions.

The CHIRP ClearVü element has a power rating of 500 W and operating frequencies of 260/455 kHz. The traditional sonar has a power rating of 600 W and operating frequencies of 50/200 kHz. It also includes a built-in fast response temperature sensor.

GT21-TM includes an 8-pin transducer with mounting hardware and installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải

Đang tải