Bố cục
MỚI
Rally Series

Rally Series

Thiết bị đo công suất trên bàn đạp dành cho đường nhựa

Edge 130 Plus

Edge 130 Plus

Không bao giờ ngừng đạp xe với máy tính xe đạp GPS nhỏ gọn này.

Edge 1030 Plus

Edge 1030 Plus

Không bao giờ ngừng đạp xe với thiết bị điều hướng vệ tinh xe đạp bằng GPS tột đỉnh.

Edge 830

Edge 830

Thực hiện máy tính chu tình GPS với bản đồ

Edge 530

Edge 530

Thực hiện máy tính chu tình GPS với bản đồ

Varia™ RTL510

Varia™ RTL510

Edge® 130

Edge® 130

Vector™ 3

Vector™ 3

Dụng cụ đo công suất cảm biến kép

Edge® 1030

Edge® 1030

Varia™ UT800

Varia™ UT800