Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

12-pin Transducer Extension Cable (10ft)

Mã sản phẩm 010-11617-30

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

Connect your transducer to your 12-pin black box sonar unit with this 10-foot (3 m) cable.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải