Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

6-pin Transducer to 8-pin Sounder Adapter Wire Block

Mã sản phẩm 010-11613-00

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

This adapter allows you to connect the wires on legacy 6-pin transducers with newer sonar that require a 8-pin connection.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải