Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Airmar T80 Water Temperature Probe (8-pin)

Mã sản phẩm 010-10717-20

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1 Hình ảnh-2

Find out the water surface temperature by attaching our 8-pin stainless steel temperature probe to your transducer.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải