Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Bronze In-hull Mount Transducer with Depth (8-pin) - Airmar R199

Mã sản phẩm 010-10643-20

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

The most powerful in-hull for the GSD™ 24, the 8-pin transducer has a depth of 2,500 to 4,000 ft; an operating frequency of 50 to 200 kHz; a beamwidth of 8x17 to 5 degrees; and a 0 to 22 degree deadrise.

Transducer kit comes with installation instructions¹. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

¹Hull should be no more than 1.5" thick.

*When using with a 6-pin Garmin sounder, transducer adapter cable part number 010-11612-00 is required.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải