Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Bronze Thru-Hull Mount Transducer with Depth & Temperature (12° tilt) - Airmar B619

Mã sản phẩm 010-10217-21

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

Our bronze thru-hull mount transducer performs well at high speeds and is an excellent choice for fiberglass and wood hulls.

An excellent choice for fiberglass and wood hulls, this 8-pin 500 W transducer has a depth of 900 ft; an operating frequency of 77/200 kHz; a beamwidth of 45/15 degrees; and a 8 to 15 degree deadrise.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

*Do not use on metal hulls. When using with the echo™ series, a transducer adapter cable is required.

 

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải