Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Bronze Thru-Hull Mount Transducer with Depth & Temperature (12° tilt) - Airmar B75L

Mã sản phẩm 010-11635-21

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

Our bronze thru-hull mount transducer is designed to allow both traditional and spread spectrum scanning when used with a compatible sonar.

A 300 W transducer with 8 pins, it has a depth of 800 ft; an operating frequency of 40-75 kHz; a beamwidth of 32/21 degrees; and a 8 to 24 degree deadrise.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

 

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải