Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Bronze Thru-Hull Mount Transducer with Depth & Temperature (20° tilt) - Airmar B150M

Mã sản phẩm 010-11927-22

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

Our entry level CHIRP solution provides good depth capability and target separation.

This 8-pin 300 W bronze thru-hull mount transducer has a depth of 1,500 ft; an operating frequency of 95-155 kHz; a beamwidth of 26/17 degrees; and a 16 to 24 degree deadrise.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

 

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải