Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Bronze Thru-hull Mount Transducer with Depth & Temperature (8-pin) - Airmar B117

Mã sản phẩm 010-10182-21

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

Our bronze thru-hull mount transducer performs well at high speeds.

An excellent choice for fiberglass and wood hulls, this 8-pin 600 W narrow stem transducer has a depth of 800 to 1,200 ft; an operating frequency of 50 to 200 kHz; a beamwidth of 45 to 12 degrees; and a 0 to 7 degree deadrise.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

Do not use on metal hulls.

When using with a 6-pin Garmin sounder, transducer adapter cable part number 010-11612-00 is required.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải