Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Bronze Thru-hull Mount Transducer with Depth & Temperature (8-pin) - Airmar B258

Mã sản phẩm 010-10703-20

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

This mid-range 1 kW 8-pin transducer with a narrow beam is good for deep water and bottom definition. It has a depth of 1,500 to 2,200 ft; an operating frequency of 50 to 200 kHz; a beamwidth of 14x23 to 3x5 degrees; and a 0 to 26 degree deadrise.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

When using with a 6-pin Garmin sounder, transducer adapter cable part number 010-11612-00 is required.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải