Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Bronze Thru-hull Mount Transducer with Depth & Temperature - Airmar B265LH

Mã sản phẩm 010-11645-20

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

Our best performing 1 kW thru-hull transducer, this bare wire mount performs well in deep water and has exceptional bottom and water column detail.

This transducer has a depth of 3,000 ft; an operating frequency of 42 to 65 kHz and 130 to 210 kHz; a beamwidth of 16 to 25 degrees and 6 to 10 degrees; and a 0 to 20 degree deadrise.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

 

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải