Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Bronze Tilted Thru-hull Transducer with Depth & Temperature (20° tilt, 8-pin) - Airmar B60

Mã sản phẩm 010-10982-20

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

This entry-level tilted bronze transducer accommodates deadrise angles of 16 to 24 degrees without a fairing.

An excellent choice for fiberglass and wood hulls, this 600 W 8-pin transducer has a depth of 800 to 1,200 ft; an operating frequency of 50 to 200 kHz; and a beamwidth of 45 to 12 degrees.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

*Do not use on metal hulls. When using with a 6-pin Garmin sounder, a transducer adapter cable is required.

 

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải