Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

ECU 14

Mã sản phẩm 010-11053-50

Cửa hàng trực tuyến

One of the main components of your autopilot system, the Electronic Control Unit (ECU) controls the actuators based on information received from the Course Computer Unit (CCU).

  • Dimensions: 6.9” x 5.6” x 2.6” (17.5 x 14.2 x 6.5 cm)
  • Supply voltage range: 10 to 32 volts
  • Operating temperature range: -20° to 70° C
  • Typical power consumption: 1 to 2 amps average depending on weather conditions
  • Water rating: IPX7

 

no data.


Đang tải

Đang tải