Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Garmin GT40-TM –Transom Mount ClearVü/SideVü 500 W(CHIRP 455/800 kHz)Traditional 500 W(77/200 kHz) Transducer with Temp (12-pin)

Mã sản phẩm 010-12220-00

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1 Hình ảnh-2 Hình ảnh-3

This transom mount transducer provides ultra-clear sonar pictures of objects, structure and fish that pass below your boat. This traditional and CHIRP ClearVü/SideVü transducer is optimized for clearer images at shallower depths.

The CHIRP ClearVü/SideVü elements have a power rating of 500 W per element (1,500 W total) and operating frequencies of 455/800 kHz. The traditional sonar has a power rating of 500 W and operating frequencies of 77/200 kHz. It also includes a built-in fast response temperature sensor.

GT40-TM icludes a 12-pin transducer with mounting hardware and installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

 

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải