Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Garmin GT50M-TH – Stainless Steel Thru-Hull ClearVü/SideVü 500W (CHIRP 455/800 kHz) Traditional 300W (Mid-band CHIRP 80-160 kHz)

Mã sản phẩm 010-12222-10

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1 Hình ảnh-2

This thru-hull transducer provides ultra-clear sonar pictures of objects, structure and fish that pass below your boat. This traditional CHIRP sonar and CHIRP ClearVü/SideVü transducer is optimized for clearer images at shallower depths.

The CHIRP ClearVü/ SideVü elements have a power rating of 500 W per element (1,500 W total) and operating frequencies of 455/800 kHz. The traditional CHIRP sonar has a power rating of 300 W and operating frequencies of mid-band CHIRP 80-160 kHz. It includes a built-in fast-response temperature sensor.  For hull deadrises less than 25 degrees.

GT50M-TH includes a 12-pin transducer with stainless steel stem, fairing block, isolation plate and bushings, mounting hardware and installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

 

no data.

no data.

no data.

Bạn đang sử dụng các phần mềm mới nhất

Đang tải