Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

GNT™ 10 NMEA 2000® Transceiver

Mã sản phẩm 010-01134-00

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

Your Wireless ANT+® Network

  • Remote control of media black box
  • NMEA 2000® data monitoring

The GNT 10 provides the ability to transmit NMEA 2000 data over the wireless ANT network to compatible devices, such as quatix®, our GPS-enabled marine navigation watch.

Connectivity

Enables mobile connectivity and advanced features for devices such as quatix, including:

  • NMEA 2000 data monitoring
  • Automatic MOB detection

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải