Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Intelliducer™ Thru-hull Mount Sensor with Depth & Temperature (0-12°, NMEA 0183)

Mã sản phẩm 010-00702-00

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

This intelliducer enhances your boat's marine instrumentation capabilities by providing both depth and temperature data to your NMEA 0183 Garmin digital marine display or chartplotter.

The 150 W thru-hull mount has a maximum depth of 900 ft; an operating frequency of 160 kHz; and mounts on a 0 to 12 degree deadrise.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

 

no data.

  • Thru-hull Intelliducer (top and bottom)
  • Gasket and locking ring
  • Power/data cable or NMEA 2000 cable
  • NMEA 2000 T-connector
  • Installation instructions

Đang tải

Đang tải