Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Plastic In-hull Mount Transducer with Depth (8-pin) - Airmar P79

Mã sản phẩm 010-10327-20

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

Our entry level in-hull transducer with an adjustable deadrise angle makes installation a snap.

The 8-pin 600 W transducer has a depth of 800 to 1,200 ft; an operating frequency of 50 to 200 kHz; a beamwidth of 45 to 12 degrees; and a 0 to 22 degree deadrise.

Transducer kit comes with installation instructions¹. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

¹Fiberglass should be no more than 5/8" thick. Not recommended for cored hulls.

When using with a 6-pin Garmin sounder, transducer adapter cable part number 010-11612-00 is required.

 

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải