Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Plastic In-hull Mount Transducer with Depth - Airmar 599LH

Mã sản phẩm 010-11641-30

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

The in-hull version of the R509LH, this bare wire 2 to 3 kW transducer has a very narrow beam at both low and high frequencies for excellent deep water performance.

It has a depth of 10,000 ft; an operating frequency of 28 to 60 kHz and 130 to 210 kHz; a beamwidth of 9x23 degrees or 4 to 8 degrees; and a 0 to 22 degree deadrise.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

*Not the best choice for fishing in shallow water. Also not recommended for cored-hull vessels.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải