Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Plastic In-hull Mount Transducer with Depth - Airmar M265LH

Mã sản phẩm 010-11644-20

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

Our best performing and only 1 kW in-hull, this narrow beam transducer provides crisp image detail.

The bare wire transducer has a depth of 3,000 ft; an operating frequency of 42 to 65 kHz and 130 to 210 kHz; a beamwidth of 16 to 25 degrees or 6 to 10 degrees; and a 0 to 30 degree deadrise.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

*Not recommended for cored-hull vessels.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải