Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Plastic In-hull/Trolling Mount Transducer with Depth & Temperature - Airmar P72

Mã sản phẩm 010-10200-20

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

Our plastic in-hull transducer is perfect for in-hull mount, trolling motors or ice fishing.

The 8-pin 500 W transducer has a depth of 900 ft; an operating frequency of 77/200 kHz; a beamwidth of 45/15 degrees.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

When using with the echo™ series fishfinders, transducer adapter cable, 010-11947-00, is required.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải