Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Plastic Thru-Hull Mount Transducer with Depth & Temperature (20° tilt) - Airmar P19

Mã sản phẩm 010-10218-22

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

Our plastic thru-hull mount transducer performs well at high speeds and is an excellent choice for fiberglass and metal hulls.

This 8-pin 500 W transducer has a depth of 900 ft; an operating frequency of 77/200 kHz; a beamwidth of 45/15 degrees; and a 8 to 15 degree deadrise.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

*Do not use on wood hulls. When using with the echo™ series, transducer adapter cable, 010-11947-00, is required.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải