Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Plastic Thru-hull Mount Transducer with Depth & Temperature (8-pin) - Airmar R99

Mã sản phẩm 010-10642-20

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

Our plastic thru-hull mount transducer is the most powerful thru-hull transducer for the GSD™ 24.

This 8-pin 2 kW transducer has a depth of 2,500 to 4,000 ft; an operating frequency of 50 to 200 kHz; a beamwidth of 8x17 to 5 degrees; and a 0 to 25 degree deadrise.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

When using with a 6-pin Garmin sounder, transducer adapter cable part number 010-11612-00 is required.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải