Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Plastic Thru-hull Mount Transducer with Depth & Temperature - Airmar R109LH

Mã sản phẩm 010-11642-20

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

Our plastic thru-hull mount transducer uses very narrow beams at low and high frequencies for excellent deep water performance.

A 2 kW in a slightly smaller package, this bare wire transducer has a depth of 8,000 ft; an operating frequency of 38 to 75 kHz and 130 to 210 kHz; a beamwidth of 9x23 degrees or 4 to 8 degrees; and a 0 to 25 degree deadrise.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

 

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải