Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Plastic Transom Mount Transducer with Depth, Speed & Temperature (Triducer, 8-pin) - Airmar P66

Mã sản phẩm 010-10192-21

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

Our plastic transducer is the only offshore transom mount to provide depth, speed and temperature in 1 package.

The 8-pin 600 W transducer has a depth of 800 to 1,200 ft; an operating frequency of 50 to 200 kHz; a beamwidth of 45 to 11 degrees; and mounts on a 2 to 20 degree transom.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

When using with 6-pin Garmin sounder, transducer adapter cable part number 010-11612-00 is required.

 

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải