Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Plastic Transom Mount Transducer with Depth, Speed & Temperature (Triducer) - Airmar P32

Mã sản phẩm 010-10106-20

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

Our plastic transom mount provides depth, speed and temperature in 1 package.

This 8-pin 500 W triducer has a maximum depth of 900 ft; an operating frequency of 77/200 kHz; a beamwidth of 45/15 degrees; and mounts on a 3 to 20 degree transom.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải