Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Plastic Transom Mount Transducer with Depth & Temperature - Airmar TM150M

Mã sản phẩm 010-11928-20

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

This 300 W plastic transom mount with CHIRP technology has a maximum depth of 1,500 ft; an operating frequency of 95 to 155 kHz; a beamwidth of 26/17 degrees; and mounts on a 3 to 20 degree transom.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

Requires separate install kit for trolling motor mount application.

 

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải