Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Plastic Transom Mount Transducer with Depth & Temperature - Airmar TM265LM

Mã sản phẩm 010-11650-20

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

Our plastic transom mount performs well in deep water and provides exceptional bottom and water column detail.

The best performing and only 1 kW transom mount, this bare wire transducer has a maximum depth of 3,000 ft; an operating frequency of 42 to 65 kHz and 85 to 135 kHz; a beamwidth of 16 to 25 degrees or 11 to 16 degrees; and mounts on a 3 to 21 degree transom.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải