Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Plastic Transom Mount Transducer with Depth & Temperature (Dual Frequency, 6-pin)

Mã sản phẩm 010-10272-00

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

This plastic transom mount can be used to replace the dual frequency transducers included with many Garmin units.

The 500 W 6-pin transducer has a maximum depth of 1,500 ft; an operating frequency of 50 to 200 kHz; a beamwidth of 40 to 10 degrees; and mounts on a 0 to 70 degree transom.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

When using with an 8-pin Garmin sounder, transducer adapter cable part number 010-11613-00 is required. Transducer part number 010-10272-10 is preferred.

 

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải