Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Pocket Mount Transducer with Depth & Temperature - Airmar PM265LH

Mã sản phẩm 010-11811-20

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

This pocket mount transducer uses narrow beams to send depth and temperature as well as sonar return data to your Garmin Marine Network.

A popular choice for boat builders, this 1 kW barewire bronze transducer has a maximum depth of 3,000 ft; an operating frequency of 42 to 65 kHz and 130 to 210 kHz; and a beamwidth of 16 to 25 degrees and 6 to 10 degrees. The pocket mount is installation dependent.

This is the best performing 1 kW pocket mount available.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

 

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải