Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Pocket Mounted Transducer with Depth & Temperature - Airmar CM599LH

Mã sản phẩm 010-11813-30

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

This pocket mounted transducer uses very narrow beams and low/high frequencies to send depth and temperature to your Garmin Marine Network.

A pocket version of the R599LH, this 2 to 3 kW barewire plastic transducer has a maximum depth of 10,000 ft; an operating frequency of 28 to 60 kHz and 130 to 210 kHz; and a beamwidth of 9x23 degrees and 4 to 8 degrees. The pocket mount is installation dependent.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

*This transducer is not ideal for shallow water fishing.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải