Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Portable Fishing Kit

Mã sản phẩm 010-12462-00

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1 Hình ảnh-2 Hình ảnh-3 Hình ảnh-4 Hình ảnh-5

Take Your Fishfinder Anywhere   

 • Perfect for kayaking, canoeing, jon boating, docking or ice fishing
 • Rugged, portable bag protects and carries your fishfinder
 • Base with built-in rigid handle
 • Suction cup transducer mount and foam float
 • Rechargeable battery and smart charger

It’s easy to take along your compatible STRIKER™ fishfinder with GPS or echoMAP™ and echoMAP CHIRP combos with this portable kit¹. It protects and carries your fishfinder and includes a sealed, rechargeable battery with smart charger, built-in transducer cable management and storage and suction cup transducer mount and float.

When using the portable kit in a kayak, the optional kayak in-hull transducer mount secures your Garmin dual beam transducer (77/200 kHz), CHIRP (77/200 kHz) or GT20-TM transducer (77/200 kHz/ClearVü) to the kayak. This mount can withstand continuous water submersion without releasing, all while protecting your transducer within the kayak.

¹Compatible with 4-, 5-, and 7-inch STRIKER fishfinders with GPS and 4- and 5-inch echoMAP and echoMAP CHIRP combos (sold separately).

no data.

 • Portable bag
 • Base and handle
 • Transducer suciton cup mount with adapter for Garmin scanning transducers
 • Foam float
 • Power Cable
 • Rechargeable battery and AC smart charger

Đang tải

Đang tải