Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Smart In-hull Mount Adjustable Transducer with Depth (NMEA 2000®) - Airmar P79

Mã sản phẩm 010-11394-00

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

Our plastic in-hull transducer with an adjustable deadrise angle makes installation a snap.

The NMEA 2000 100 W transducer has a depth of 500 ft; an operating frequency of 235 kHz; a beamwidth of 6 degrees; and a 0 to 22 degree deadrise.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

*Not recommended for cored hulls. Maximum fiberglass thickness should be no more than 5/8" thick.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải