Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Smart Thru-Hull Mount Transducer with Depth & Temperature (20°, NMEA 2000®) - Airmar DT800

Mã sản phẩm 010-11105-00

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

Our plastic smart thru-hull mount transducer provides depth and temperature data to your NMEA 2000 network.

This 100 W transducer has a depth of 600 ft; an operating frequency of 235 kHz; a beamwidth of 12 degrees; and a 16 to 24 degree deadrise.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

 

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải