Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Smart Transom Mount Transducer with Depth, Speed & Temp (Tri, NMEA 2000®) - Airmar P39

Mã sản phẩm 010-11050-00

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

Our plastic smart transom mount transducer provides depth, speed and temperature data to your NMEA 2000 network.

This 100 W transducer has a depth of 500 ft; an operating frequency of 235 kHz; a beamwidth of 11 degrees; and a 0 to 20 degree transom.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải