Bỏ qua các liên kết điều hướng

Mua ngay

Hãy mua sản phẩm của chúng tôi từ các đại lý độc quyền để đảm bảo rằng bạn nhận được hỗ trợ đầy đủ về vấn đề bảo hành và thay thế.

Stainless Steel Thru-hull Mount Transducer with Depth & Temperature (12° tilt) - Airmar SS60

Mã sản phẩm 010-11868-21

Cửa hàng trực tuyến

Hình ảnh-1

This stainless steel 600 W 8-pin transducer provides a vertical beam without a fairing and is excellent for fiberglass and wood hulls. It has a depth of 800 to 1,200 ft; an operating frequency of 50 to 200 kHz; a beamwidth of 45/12 degrees; and an 8 to 15 degree deadrise.

Transducer kit comes with installation instructions. Follow the instructions carefully to avoid damaging your boat.

When using with a 6-pin Garmin sounder, a transducer adapter cable is required.

no data.

no data.


Đang tải

Đang tải